Trossbotten, blindbotten

 

 

 

Blindbotten eller Trossbotten avser den ytan som är under bjälklaget. På trossbotten lägger man normalt isolering. Under trossbotten ligger krypgrunden.

Trossbotten byggdes förr ofta av plankor eller så kallad råspont. En modern trossbotten byggs ofta med oljehärdat masonit, asfaboard och ibland med cellplast eller en ånggenomsläpplig vindduk. Även fibercementskiva eller cementbunden träullsplatta förekommer. Dessa har vid tester visat sig minska radikalt förekomsten av mögelsvamphyfer i krypgrund jämfört med hård träfiberskiva och hyvlat trä (gran).

Det är viktigt att trossbotten inte blir tät utan är ånggenomsläpplig då fukt alltid vandrar från varmt till kallt vilket gör att det är stor risk att det blir kondens på den kalla sidan av bjälklaget. Är det tätt på den kalla sidan är risken för mögel och röta mycket stor.