Tryckimpregnering i krypgrund

 

 

Tryckimpregnering är en metod att rötskydda trä men kan ge upphov till elakartade lukter i konstruktionsdetaljer i hus som har haft höga fuktkvoter som exempelvis syll. 

I krypgrunder mellan 1960 till 1980 användes impregnerat trä ofta till bland annat syllar, blindbotten och bärlinor. Ibland användes ämnen som innehåller klorfenoler e.g pentaklorfenol som ger en skarp och i vissa fall outhärdlig lukt som kan förväxlas med mögellukt.

TrygghetsVakten PRO-X används i dessa sammanhang för att sanera bort lukterna i krypgrunden. Avfuktaren suger ut lukterna med en hög omsättningshastighet och tämligen omgående erhålls en nästan luktfri krypgrund. Tiden det tar för lukten att försvinna i boytan är beroende på exponeringstiden till det tryckimpregnerade för att lukten tenderar sitta kvar i tapeter, textilier, möbler och isolering. I undantagsfall där huset har exponerats under en lång tid och problemen är stora kan det ta upp till tolv år.

Vi rekomenderar att kontakta en fackman / certifierad TrygghetsVakten installatör gällande dessa krypggrunder.