Varmgrund

 

 

 

Varmgrund är ett relativ nytt konstruktionssätt. Det är fortfarande på teststadiet med några få hus byggda i Sverige.

Principen med varmgrund är baserad på en klassisk krypgrund. Tanken är att man skall hålla samma klimat i krypgrunden som i boytan. Detta skapas genom att placera isolering mot mark, under grundmur och på utsidan av grundmuren.

Husets primära värmekälla placeras i varmkrypgrunden och golven konstrueras med en luftspalt kring husets väggar. Genom att bjälklaget saknar isolering vandrar värmen upp genom huset. I och med att varmkrypgrunden i praktiken håller samma klimat som resten av fastigheten är risken för en fuktskada mer eller mindre borta. I teorin är detta en mycket bra lösning för både varmkrypgrunden och värmeekonomin. Baksidan med varmgrund är att det blir ganska kostsamt att bygga. Att bygga om en befintlig krypgrund till varmgrund är i regel inte ekonomiskt försvarbart.

Ett bra alternativ till varmgrund är att ta sin normalt konstruerade krypgrund och isolera insidan av grundmuren samt marken med krypgrundsisolering och installera en TrygghetsVakten Krypgrund. Rätt installerat kan man i regel minska ner ventilationen till ett minimum då fukttillskottet från mark och grundmur minskas avsevärt. Den redan energisnåla TrygghetsVakten kommer att dra mindre än 50% och du har en långtidsstabil lösning med en extremt låg energiförbukning.

Exempel: En fastighet med 90 kvm i byggyta och normal höjd i krypgrunden (ca 70 cm) har en materialkostnad på under 20 000 kr med isolering och TrygghetsVakten Krypgrund extra. Förbrukningen ligger normalt på 200 till 400 kwh per år med krypgrundsisolering. Ett vettigt alternativ till att bygga med varmgrund.