Älvsbyhus

 

 

 

Älvsbyhus etablerades 1944 av Gunnar och Göran Johansson. Hustillverkningen påbörjades 1960 och sedan dess har företaget tillverkat och sålt mer än 28.000 hus i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Älvsbyhus har tillverkning i Sverige och Finland. Älvsbyhuskoncernen ägs helt och hållet av Älvsbyhus Intressenter AB, där familjerna Rune Andersson och Donald Johansson via bolag är lika stora ägare. Donald Johansson är son till Göran Johansson, en av företagets grundare. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor per år. Husmodellen är sk modulhus. Hela huset byggs i fabrik och levereras i sektioner till tomten. Husen byggs alltid på krypgrund. Från och med augusti 2011 är alla krypgrunder skyddade av en specialvariant av TrygghetsVakten Krypgrund vilket gör Älvsbyhus grundläggning till marknadens säkraste när det gäller fuktpåverkan.

Varje modul lyfts på plats med hjälp av en stor kran.

Nästa modul passas in noggrant för att slutmonteringen skall gå smidigt.

Invändigt blir det som kanaler i golv, vägg och tak som byggs igen under slutmonteringen.

I Älvsbyhuset är elen är fördragen i varje modul. Även detta kopplas samman i slutmonteringen.

När alla moduler är på plats monteras takstolar. Dessa kommer inte i moduler utan placeras på traditionellt vis.

Gavlarna är dock prefabricerade i Älvsbyhus fabrik.

Alla takstolar på plats.

Älvsbyhus använder varken takpapp eller råspånt i taket utan har istället valt en tät vindväv som spänns upp över takstolarna.

På vindväven monteras läkt som pannorna skall vila på. Älvsbyhus använder grövre läkt än normalt. Förmodligen för att det skall tåla vikten av tegel och inspektioner.

Bild XX Det tar 1 dag att få huset vädertätt utvändigt och ytterligare ett par veckor för huset att vara helt klart.

Läs mer om hur du kan skydda ditt Älvsbyhus från fukt i krypgrunden.

Älvsbyhus krypgrund är byggd utav prefabricerade betongbalkar som placeras mot plintar och en bädd av makadam.

Älvsbyhuset kommer i moduler som är anpassade för lastbilstransport. Stora delar av inredningen är redan monterad i modulen innan den levereras.

Till och med rördragning är förmonterad i golvbjälklaget.