10 skäl att bygga på krypgrund

Krypgrunden, som länge varit så populär, har fått mycket negativa omdömen i pressen de senaste åren. Det är egentligen synd, för krypgrunden har många stora fördelar och egentligen bara en enda stor nackdel, risken för sommarkondens. I äldre konstruktioner var krypgrunden för kall och när luften ute var varm och fuktig på sensommaren kunde det bli alltför fuktigt i krypgrunden med mögelpåväxt som följd. Det är åtgärdat i en modern krypgrund med hjälp av TrygghetsVakten Krypgrund.

När mögelrisken är borttagen finns bara krypgrundens stora fördelar kvar.

Dessa är bl a:

  • Krypgrunden har i sig självt en god radonsäkerhet eftersom grundläggningen ventileras. Skulle åtgärder ändå behöva göras är dessa mycket enklare och billigare att utföra i en uteluftsventilerad krypgrund (det är ofta tio gånger så dyrt att åtgärda en  källare eller platta på mark). Mer om radonsanering.
  • Krypgrunden med dess traditionella trossbotten ger en bättre golvkomfort. Den är skön att gå på, dämpar ljud väl och har en god värmekomfort.
  • Krypgrunden har bättre värmeisolering vid lika tjock isolering eftersom luftrummet under trossbotten isolerar mot markkylan.
  • Med en krypgrund är det enkelt och smärtfritt att reparera en vattenskada eftersom trossbotten är åtkomlig underifrån. En vattenskada inträffar i genomsnitt vart tionde år i ett svenskt hushåll så möjligheten att snabbt och enkelt torka ur är viktigare än många tror.
  • Det är enkelt att reparera t ex avloppsrör, elinstallationer, TV-installationer mm.
  • Det är enkelt att flytta eller utöka en installation som t ex en toalett eller ett kök om era behov skulle förändras över tiden.
  • Vid sättningsskador i marken kan huset enkelt justeras (huset lyfts med domkraft från krypgrunden och kilas till rätt höjd). Med en platta på mark som grundläggning kan det däremot kosta en miljon kr att åtgärda.
  • Vid översvämning – något som blir allt vanligare i Sverige – står huset över mark. Vid en mindre översvämning behöver oftast ingenting alls göras. Vid en större översvämning kan huset enkelt skyddas genom att krypgrunden dräneras med en länspump.
  • Med en krypgrund byggs trossbotten torr i fabrik. Det finns inget behov av uttorkning på byggplatsen och därmed ingen risk att byggfukt byggs in i huset. Med en betongplatta finns alltid risken att uttorkningen missbedömts; att det är torrt på ytan men fuktigt längre in. Den risken slipper du med en krypgrund.
  • Krypgrunden är en beprövad teknik. Äldre krypgrunder eller torpargrunder, som byggdes med en murstocksfot nere i grunden som tillförde lite läckvärme när man eldade i spisen, står fortfarande oskadade efter flera hundra år.

Behövs det hjälp med att göra din krypgrund ännu bättre?  Kontakta oss via kontaktformulärert!