Skador i krypgrunder

 

Fuktrelaterade skador i krypgrunder under olika byggår

Mikrobiell påväxt

Mikrobiell påväxt i krypgrunden är mycket vanligare i nyare hus än i gamla hus. En förmodad orsak är att man idag använder andra material i krypgrunden mot vad man gjort historiskt. Som blindbotten använder man ofta träfiberskivor eller lamellskivor. Förr var det vanligt med råspont eller annat solitt trä.  Dessa moderna material har inte samma förmåga att ta upp fukt och leder ofta till ett fuktigare bjälklag och blindbotten.

Rötskador

Att det är ett större antal rötskador i äldre krypgrunder / torpargrunder beror på att det tar längre tid för rötsvamp att utvecklas än mögel. Då klimatet i krypgrunden / torpargrunden skiftar med väder och årstid tar det ofta mycket lång tid för en rötsvamp att växa. En rötsvamp behöver dessutom i regel ett avsevärt fuktigare klimat för att kunna växa.

Synlig fukt

Synlig fukt kan bero på olika saker. Bristfällig eller avsaknad av dränering, kondens på grundmur på grund av för omfattande ventilation eller en felaktig tilläggsisolering kan vara några av skälen. En stor andel av de äldre krypgrunderna har bristfällig eller ingen fungerande dränering.

Lukt

Lukt förekommer i flest krypgrunder mellan 1950-1970. Detta beror på att man under 60 och 70 talet ofta byggde med välisolerade bjälklag och överdrivet mycket ventilation. Detta ger ett litet värmeläckage ner i krypgrunden och ett stort fukttillskott med utomhusluften. I och med detta skapade man ett mycket gynnsamt klimat för mögel att växa. En annan orsak är att man ofta använde tryckimpregnerat virke i syllen vid denna tid. När tryckimpregnerat virke blir fuktigt kan det ge ifrån sig emissioner som luktar. Om du har lukt i krypgrunden / torpargrunden så är det stor sannolikhet att det växer mögel någonstans i konstruktionen. Mycket av den moderna forskningen visar att dessa luktämnen är skadliga och skall därför alltid undersökas och åtgärdas. Om dessa når upp till boytan kan det medföra symptom såsom täppt näsa, rinnande ögon och i förlängningen astma och hudsjukdomar.

(källa Fukt och mögelskadad krypgrund Anticimex 2004)

Förhöjd risk med sand ovanpå ångspärr i krypgrund

På 70-80 talet täckte man ofta ångspärren i krypgrunden med sand, förmodligen för att skydda den åldersbeständiga plasten mot slitage.  Många av dessa krypgrunder har en stor risk att bli riktigt fuktiga under långa perioder när i grunden inträngande vatten som vid exempelvis skyfall lägger sig ovanpå plasten och fuktar upp sanden.  Rekomenderas i dessa fall att ta bort eller perforera ångspärren och lägga ny, exempelvis Armerad  marktäckning ovanpå.