Varför ventilera?

 

Varför ventilera krypgrunden?

Jag funderar på att sätta in en trygghetsvakt i vår krypgrund och samtidigt isolera mark och grundmur med er 10mm krypgrundsisolering.
När jag läser om fuktiga krypgrunder står det ofta att det största problemet är att varm och fuktig luft under sommaren sugs in i krypgrunden och kondenseras. Alltså bör man inte ha några ventiler i grunden. Fler ventiler skulle alltså bara öka problemen.
När jag däremot läser er monteringsanvisningar, står det däremot att man skall se till att det finns en ventil på var 5:e meter.
Hur ligger det till.

 

Det är rätt att stänga ventilerna sommartid om man antar att fukten enbart kommer från utomhusluften. I verkligheten är detta inte fallet.
Fukten i krypgrunden kommer från grundmuren, marken och från trossbotten. I teorin kan det vara bra stänga ventilationen i krypgrunden men bara om du lyckas få grunden helt tät. DVS inget fukttillskott alls. Detta är i praktiken omöjligt att göra i efterhand. 
I och med att fukt vandrar från varmt till kallt finns det ytterligare ett argument. Minst 3000 till 4000 timmar om året är det i praktiken varmare i grunden än det är ute. Detta innebär att fukt vandrar från krypgrunden och ut genom ventilerna av sig själv.
Om man då minskar denna ventilation hindrar man dels grunden från att reglera fukten på egen hand samtidigt som man i praktiken skapar en riskonstruktion. En oventilerad krypgrund med ett litet internt fukttillskott skapar på relativt kort tid mycket bra förutsättningar för mögel att växa och trivas.