Hur styr TrygghetsVakten?

Hur kontrollerar TrygghetsVakten mögelrisken?

TrygghetsVaktens sensorer mäter luftfuktighet, temperatur och tid för att få fram ett så kallat klimatvärde. Detta klimatvärde jämförs sedan med groförutsättningarna för 10 000-tals olika röt- och mögelsvampar. När klimatet gör det möjligt för sporer att växa avbryter TrygghetsVakten denna process genom att värma luften. Tack vare den smarta styrningen är TrygghetsVakten en extremt energisnål avfuktare.