När blir det säkert?

Hur lång tid skall det ta innan jag kan se något resultat i min krypgrund?

Tiden för avfuktning till ett mögelsäkert klimat varierar en del. Dels beror det på hur fuktigt det är initialt i krypgrunden och dels på vilken årstid det är. Man kan säga att normalt så skall det visa tydligt resultat efter två månader oavsett årstid och klimat. Dock så kan det ta upp till ett år innan krypgrunden är helt nedtorkad.

Det är viktigt att tänka på att TrygghetsVakten inte avser att driva ner den relativa fuktigheten till en exakt nivå som är fallet med de flesta av marknadens sorptionsavfuktare utan mäter och sedan åtgärdar om det är risk för mögelpåväxt beroende på temperatur och även  tidsrymd.  Dvs TrygghetsVakten har mer än 9000 olika kombinationer mellan tid, relativ fuktighet (RF) och temperatur förprogrammerat. Detta innebär att vi kan acceptera avsevärt högre fuktnivåer under tider då det är exempelvis kallare i krypgrunden eller om det är efter en period av torrare klimat. Allt för att hushålla med energiförbrukning och miljö.  Att göra en relevant uppföljning med en TrygghetsVakt installerad gällande risken i grunden med en hygrometer krävs att man har bakgrund som mykolog.

Enklast att kontrollera om det är tillräckligt torrt är med en en mätare som mäter fukthalten i virket i grunden.  En så kallad fuktkvotsmätare.

Önskas en fuktkontroll av en TrygghetsVakten certifierad installatör så fyll gärna i kontaktformuläret.