Varför är TrygghetsVakten Billigare än alternativen?

Fråga

Jag är intresserad av en trygghetsvakt till krypgrund. Undrar över den här uppgraderingen som man kan köpa till, varför behöver man en sån?

Räcker det inte med bara trygghetsvakten?

Har sett andra avfuktare som kostar mellan 15000-20000kr, varför är den här så billig?

Är det en elektriker eller byggfirma som kopplar i såna fall in en trygghetsvakt?

Svar

Vi har flera uppgraderingar som hjälper till vid mer extrema fel i grunden såsom höga halter av radon, redan etablerade skador med tex lukt och ovanliga konstruktioner såsom svårigheter att ventilera grunden tillräckligt.
Ytterst få behöver mer än vårt standardsystem.

Jag skulle ändra på frågan. Varför är de flesta konkurrenter så dyra?
Idag är vi störst på krypgrundsskydd i Sverige men närmare 70% av alla nya hus som byggs med krypgrund.
Vi har levererat runt 10 000 system och har extremt lite reklamationer. 
Systemet är konstruerat för egen installation men vi kan erbjuda installationshjälp i hela Sverige.

Det du behöver är att få fram ett väggurtag i grunden då vi har stickpropp på systemet.