Vart kan jag ha TrygghetsVakten?

 

Fungerar det på alla grundläggningar?

Har du sk. platta på mark går det inte att montera TrygghetsVakten, och har du en källare som du håller uppvärmd till minst 13°C, är det oftast effektivast med en vanlig kondensavfuktare eller kylavfuktare.

TrygghetsVakten är konstruerad för att vara det effektivaste fuktskadeskyddet i kalluftsventilerade utrymmen som krypgrundertorpargrunder och vindsutrymmen.