Vart tar fukten vägen?

 

Vart tar fukten vägen när TrygghetsVakten avfuktar??

Det första som händer när man värmer krypgrunden är att den relativa luftfuktigheten sjunker. Det går relativt snabbt och beror på att varm luft kan bära mer fukt än kall. Det är bra att sänka den relativa luftfuktigheten eftersom det är den som bestämmer hur mycket fukt som tas upp i byggnadsmaterialet, vilket i sin tur styr risken för mögel och rötangrepp.

På lite längre sikt kommer krypgrunden också att torka ur, och det beror på att den uppvärmda luften som ventileras ut bär mer fukt än den som ventileras in. Principen är densamma som gör att det blir torrt inomhus på vintern när ni har värmen på, att utrymmen som i genomsnitt är varmare än sin omgivning torkar ut.