Hur mäts fukt?

 

 

Hur mäter TrygghetsVakten Pro fukt?

TrygghetsVakten Pro-X, -S och -E jämför klimatet ute och inne. Algoritmen är ganska komplicerad men i all enkelhet kan man säga att avsikten är att fläkten bara går då mängden gram vatten per kubikmeter som sugs in är mindre än den mängd vatten som samtidigt blåser ut ur utrymmet (vilket inte nödvändigtvis är samma volym som blåses in eftersom luft expanderar då den värms och krymper då den kyls).

Det är alltså inte daggpunkt eller relativ fuktighet som används.