Så här fungerar TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en effektiv och miljövänlig lösning på de fuktproblem som finns i krypgrunder. Genom att suga maximalt med luft genom grunden  då luften är torrare utomhus  (lägre ånghalt) än nere i krypgrunden fås en kraftigt uttorkande effekt under torrperioder.

Temperaturfallet i en  sommartid kan uppgå i en uteluftsventilerad krypgrund till ca 8-10°C och därmed en ökning av fuktigheten till hela RH40-70%.  Det elimineras av Pro-X fläkt och styrning när det är rätt förutsättningar. D.v.s en mycket energieffektiv lösning av krypgrundsproblematiken.

Pro-X har alltid grundläggande ventilation vilket vädrar ut ohälsosamma gaser som förekommer i krypgrunder som radon, pentaklorfenoler och sumpgaser. Andra giftiga partiklar som mögelsporer och lukt från jordbakterier, så kallat geosminer sugs också ut. Att luften sugs ut innebär att luftströmmen i krypgrunden inte stiger uppåt boytan utan går ut via Pro-X fläkten är i sig hälsosammare för de som bor i huset.

Den fukt och sensorstyrda (hygrodynamiska) ventilationen i TrygghetsVakten Pro-X används så långt det är möjligt för att hålla krypgrunden torr. Systemet övervakar klimatet i krypgrunden för att fastställa om det finns möjlighet för mögel och rötsvamsporer att gro och växa.

Om den fuktstyrda ventilationen inte håller torrt nog enligt förprogramerade parametrar gällande mikrobiell tillväxt avseende på temperatur, tid och fuktighet så aktiveras uppvärmningen vilket omedelbart sänker den relativa luftfuktigheten. Fukten drivs då ut vilket hindrar mögel från att etablera sig och växa.

Installation av Pro-X

Ventilationen i krypgrunden sätts delvis för, men minst en tilluftsventil lämnas öppen i varje utrymme för att säkerställa en luftgenomströmning genom hela grunden. Den kvarvarande öppna ventilationen innebär också att det finns gott om tid att upptäcka ett driftsavbrott utan att risk för skada föreligger. Vid användning av en sorptionsavfuktare stängs ventilerna i krypgrunden helt igen vilket innebär en förhöjd risk för mögelskada vid ett eventuellt driftsavbrott. Med TrygghetsVakten Pro-X behöver du inte ta den risken.

Klicka här för offert på installation!