Så här fungerar TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en effektiv och miljövänlig lösning på de fuktproblem som finns i krypgrunder. Genom att suga mycket luft genom grunden  då luften utomhus är torrare (lägre ånghalt) än i krypgrunden fås en maximalt urtorkande effekt av omgivningens torrperioder. Samtidigt hålls alltid en minsta ventilation även då det är fuktigare ute vilket effektivt vädrar ut radon, pentaklorfenoler, mögelsporer och jordbakterier från grunden.

Den fuktstyrda (hygrodynamiska) ventilationen i TrygghetsVakten Pro-X används så långt det är möjligt för att hålla krypgrunden torr. Systemet övervakar klimatet i krypgrunden för att fastställa om det finns möjlighet för mögel och rötsvamsporer att gro och växa. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller torrt nog enligt förprogramerade parametrar gällande mikrobiell tillväx avseende på temperatur, tid och fuktighet så aktiveras uppvärmningen vilket omedelbart sänker den relativa luftfuktigheten. Fukten drivs då ut vilket hindrar mögel från att etablera sig och växa.

Ventilationen i krypgrunden sätts delvis för, men minst en tilluftsventil lämnas öppen i varje utrymme för att säkerställa en luftgenomströmning genom hela grunden. Den kvarvarande öppna ventilationen innebär också att det finns gott om tid att upptäcka ett driftsavbrott utan att risk för skada föreligger. Vid användning av en sorptionsavfuktare stängs ventilerna i krypgrunden helt igen vilket innebär en risk för akut mögelskada vid ett driftsavbrott. Med TrygghetsVakten Pro-X behöver du inte ta den risken!

Klicka här för offert på installation!