Vad är TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en vidareutveckling av vår framgångsrika TrygghetsVakten Krypgrund och vår mest sålda avfuktare med intelligent styrd ventilation. Avfuktningssystemet är framtaget för att vara den effektivaste helhetslösningen för krypgrunder med ett högt fukttillskott i kombination med luktsmitta.

TrygghetsVakten Pro-X är en stabil lösning över lång tid och är mer eller mindre underhållsfri. Livslängden är uppskattad till minst 50 år på alla delar förutom fläkten som har en uppskattad livslängd på 10 år. Energiförbrukningen är mycket låg och ligger normalt på 3 till 5 kwh per kvm och år. Vi lämnar upp till sju års garanti på alla delar.