Mögel skadligare än man trott

Enigt ny forskning har det framkommit att effekter av mögelskador kan vara mycket värre än vad man tidigare vetat.

Enligt Erica Bloms doktorsavhandling i ämnet har det visats sig att av insamlade mögelprover från skadade hus fanns det mykotoxiner (mögelgift) i 75% av proverna.

Det verkar som att ser man synligt mögel så kan man nästan utgå ifrån att då finns det mögelgifter där, Säger forskaren Erica Blom vid Lunds Universitet.

Ytterligare forskning från Finland har dessutom visat på att olika mykotoxiner som finns tillsammans kan vara långt mer skadliga än vad man tidigare konstaterat. Effekten blir att ett skadligt mögelgift tillsammans med ett annat skadligt mögelgift blir 10 ggr så farligt.

Det är ofta mycket små mängder av myktotoxiner som behövs för att det skall vara en hälsofara. Forskning från Tyskland och Norge visar på att så lite som några pikogram (miljondels miljondels gram) kan påverka immunsystemet.

Vårt tips!

Skydda dig med TrygghetsVakten innan mögelskadan är framme.