Fläkt ovanpå skorsten som skapar självdrag

Alla hus behöver ventilation

De flesta lite äldre hus har för dålig ventilation. Med dålig ventilation följer ökade koncentrationer av skadliga ämnen, oavsett om det gäller emissioner från byggnadsmaterial eller hushållskemikalier, mögelsporer och mykotoxinerradon, os eller damm.

Många äldre hus ventilerades med självdrag via en eldad varm skorsten. Temperaturskillnaden mellan ute och inne utgjorde ventilationen. Varm luft är lättare än kall och stiger i en uppvärmd skorstenskanal.

I och med att uppvärmningen har ändras till bergvärme, fjärrvärme och luftvärmepumpar har självdraget upphört och skorstenen har blivit kall.  Självdraget kan emellertid återskapas via det som benämns “fläktförstärkt självdrag” FFS, eller mekanisk frånluft. Dvs inbyggd, reglerbar ventilationsfläkt som sätts på ovanpå skorsten eller en genomföring i tak.

TrygghetsVakten FFS ventilation

  • Ger ett frisk och sunt hus
  • Minimalt underhåll
  • Mycket tyst, nästan helt
  • 7 års garanti som kan uppgraderas till 10 år

Trygghetsvakten FFS ventilation är en måttanpassad skorstenshuv med fläktsystem som monteras ovanpå befintlig skorsten. I och med att den är måttanpassad blir den snyggt integrerad i den befintliga skorstenen. 

Skorstenshuven har en brandsäker ljudisolering och en energieffektiv fläkt med varvtalsreglering vilket bidrar till en tyst drift, lång livslängd och en låg effektförbrukning.

Fläktförstärkt självdragsventilation monterad på tegelskorsten

TrygghetsVakten FFS är designad för att ge maximalt skydd mot skorstensbrand till skillnad mot vanliga skorstenshuvar (s.k hovar) där en brand kan spridas mellan rök- och imkanaler.  Allt enligt brandskyddet.

Hus med självdrag

Ett stort antal villor, radhus samt flerbostadshus har vad man i allmänna ord brukar kalla självdrag vilket betyder att luften tar sig in och ut från huset utan aktiv hjälp.

Få offert på installation av FFS ventilation?

Med Trygghetsvakten FFS justeras ventilationen till luftväxling enligt Boverkets byggregler.  Detta tillsammans med korrekt installation och storlek av friskluftsventiler ger ett bra inneklimat och ett friskare hus.

Kalla murstockar med mögel på vinden som följd, är idag ett stort problem. Lösningen är att med FFS återskapa draget och termiken i murstocken.  Detta reducerar läckage av fuktig inomhus luft som kyls av och kondenserar på kallvinden.

FFS-systemet har även en tillvalsmöjlighet med CO2-styrning som ökar fläktens varvtal när belastningen ökar, t.ex. att många människor befinner sig i huset och CO2 halten stiger.

Sommartid under värmeböljor kan värmeöverskott nattetid ventileras ut då FFS-systemet har en mycket hög tillgänglig ventilationskapacitet.  Vintertid kan luftflödet enkelt regleras ned för att hålla kvar värmen i huset som annars skulle ha rusat ut.

Hybridventilation för villor

FFS huv monteras ovanpå skorsten och återskapar en naturlig självdragsventilation

En förenklad förklaring till FFS ventilationsprincip är att gammal luft sugs ut från utrymmen där det skapas fukt och lukter som kök, badrum, toalett och tvättstuga. Fräsch luft släpps in där vi normalt vistas som sovrum och vardagsrum. Friskluften inkommer via 90mm ventiler som ger ett lågt luftflöde vilket upplevs komfortabelt.  Tilluftsdon

Önskas offert på installation av FFS ventilation?

Ventilation är viktigt

Ventilation i ett hus behövs för att vi ska må bra samt att byggnaden ska må bra. Enligt Boverket bör man ha en halv luftomsättning per timme i sin bostad. Definitionen på bra ventilation är att man vädrar ut föroreningar och tillför frisk luft. Många saker vi köper idag innehåller mycket kemikalier t.ex. möbler, kläder, leksaker och byggmaterial som behövs ventileras bort.

Påverkan av dålig ventilation

Hur påverkas människor om ventilationen är för dålig? Svaret är att det beror på hur känslig man är.  Men trötthet, huvudvärk, astma och allergier är vanligt vid undermålig ventilation.

Andra sätta att ventilera

Andra sätt att ventilera hus är med FTX – system  där man inomhus via spirorör och värmeväxlare återvinner en del av värmen i luften beroende på hur tätt huset är.  Fördel är att det går att skapa en fungerande luftväxling som uppfyller bonorm.  Nackdel är höga investeringskostnader samt  höga underhållskostnader med filterbyten var sjätte månad, värmeväxlarbyte vart tredje år, och rensning av ventilationskanaler i intervaller på tre till sex år.

Ett annat sätt att förbättra ventilationen är att ha en permanent frånluftsfläkt monterad i ex toalett, våtutrymme och tvättstuga.  Frånluftsfläkten ska vara gå hela tiden, dels för att våtutrymmen är fuktigare än övriga huset under dygnets alla timmar och dels för att ventilationen drar in frisk luft i hela huset.  Nackdelar är oftast otillräcklig ventilation och oljud.

TrygghetsVakten har därför valt att utveckla Fläktförstärkt självdrag som den ventilationsmetod som ger bäst totalekonomi  samt enklast att underhålla.

Få offert på installation av FFS ventilation?