Fläkt ovanpå skorsten som skapar självdrag

Alla hus behöver ventilation

De flesta hus som är byggda i modern tid har för dålig ventilation. Med dålig ventilation följer ökade koncentrationer av skadliga ämnen, oavsett om det gäller emissioner från byggnadsmaterial eller hushållskemikalier, mögelsporer och mykotoxinerradon, os eller damm.

Många äldre hus byggdes med självdrag via en eldad varm skorsten. Temperaturskillnaden mellan ute och inne utgjorde ventilationen. Varm luft är lättare än kall och stiger i en uppvärmd skorstenskanal.

I och med att uppvärmningen har ändras till bergvärme, fjärrvärme och luftvärmepumpar har självdraget upphört i och med att skorstenen har blivit kall.  Självdraget kan emellertid återskapas via det som benämns “fläktförstärkt självdrag” FFS, eller mekanisk frånluft. Dvs reglerbar ventilationsfläkt som sätts på ovanpå skorsten eller en genomföring i tak.

TrygghetsVakten FFS ventilation

  • Ger ett frisk och sunt hus
  • Minimalt underhåll
  • Mycket tyst
  • 7 års garanti

Trygghetsvakten FFS ventilation är en måttanpassad skorstenshuv med fläktsystem som monteras på befintlig skorsten. Skorstenshuven har en brandsäker ljudisolering och en energieffektiv fläkt med varvtalsreglering vilket bidrar till en tyst drift, lång livslängd och en låg effektförbrukning.  TrygghetsVakten FFS är designad för att ge maximalt skydd mot skorstensbrand till skillnad mot vanliga skorstenshuvar (s.k hovar) där en brand kan spridas mellan rök- och imkanaler.  Allt enligt brandskyddet.

Hus med självdrag

Ett stort antal hus (villor, radhus samt flerbostadshus) har vad man i allmänna ord brukar kalla självdrag vilket betyder att luften tar sig in och ut från huset utan aktiv hjälp. Om man tar ett hus som när det byggdes

Få offert på installation av FFS ventilation?

FFS-systemet

Trygghetsvakten FFS justeras enligt Boverkets byggregler till rätt luftombyte (luftväxling) som tillsammans med rätt antal och storlek av friskluftsventilerna ger ett bra inneklimat och ett friskare hus. Kalla murstockar med mögel på vinden som följd, är idag ett stort problem. Lösningen är att med FFS återskapa draget och termiken i murstocken.

FFS-systemet har även en CO2-styrning som ökar fläktens varvtal när belastningen ökar, t.ex. att många människor befinner sig i huset.

Hybridventilation för villor

En förenklad förklaring till FFS ventilationsprincip är att gammal luft sugs ut från utrymmen där det skapas fukt och lukter (kök, badrum, toalett, tvättstuga) samt att ny fräsch luft släpps in där vi normalt vistas (sovrum och vardagsrum). Luften ska dock tillföras utan drag.

Få offert på installation av FFS ventilation?

Ventilation är viktigt

Ventilation i ett hus behövs för att vi ska må bra samt att byggnaden ska må bra. Enligt Boverket bör man ha en halv luftomsättning i sin bostad. Definitionen på bra ventilation är att man vädrar ut föroreningar och tillför frisk luft. Många saker vi köper idag innehåller mycket kemikalier t.ex. möbler, kläder, leksaker och byggmaterial.

 

Påverkan av dålig ventilation

Hur påverkas människor om ventilationen är för dålig? Svaret är att det beror på hur känslig man är. V

Ett annat enkelt sätt att förbättra ventilationen är att ha en permanent frånluftsfläkt monterad i ett våtutrymme som badrum eller eller tvättstuga. Med en varvtalsstyrd frånluftsfläkt kan fläkthastigheten anpassas så att ljudnivån blir komfortabel och nivån på ventilationen kan anpassas så att den dras ned vintertid när luftväxlingen ändå är relativt god och dras upp under vår, sommar och höst. Frånluftsfläkten skall vara aktiv hela tiden, dels för att våtutrymmen är fuktigare än övriga huset under dygnets alla timmar och dels för att ventilationen drar in frisk luft i hela huset.