Avdelad vind?

 

 

Det finns ett rum på vinden som delar av den så att två fack bildas vid sidan av rummet.

Denna konstruktion är vanligast i gamla hus som inte är särskilt täta. Det bästa är att komplettera med en extra fläkt i rummet, en i andra änden av vinden och två backventiler i respektive fack.