Hur monterar jag värmekällan på vindsavfuktaren ?

 

 

Hur ska jag sätta upp värmekabeln på min vind. Det är ett enplanshus med hel vind?

Värmekabeln spikas fast i takstolarna så långt ner som möjligt utan att komma i kontakt med isolering, plast eller annan material  Ring oss gärna för råd. Värmen kommer att vandra uppåt och spridas över hela vinden. Se installationsanvisningen för en detaljerad beskrivning.

Många väljer att låta en certifierad entreprenör utföra monteringen av vindsavfuktaren.  Kontaktformulär hittar du här.