Installera TrygghetsVaktens vindsavfuktare

TrygghetsVakten Vind monteras med värmekabeln spridd i utrymmet längs med takfoten på norrsidan. Fläkten  monteras så att den blåser in luft från ett luftintag på vindsgaveln.

Fläkten hängs med i de medföljande gummianslutningarna tyst och säker montering.

I den idag vanligaste vindskonstruktionen finns mycket ventilation via öppen takfot som tätas med en takfotstätning. En gavelspetsventil lämnas för att möjliggöra ett luftgenomflöde genom hela vindsutrymmet.

I äldre vindar utan ventilation kan det behövas kompletteras med ventiler . Om du har en avdelad vind bör du komplettera med ytterligare en eller flera fläktar och eventuellt ytterligare värmepaket.

Montering av fläkt tillhörande vindsavfuktaren TrygghetsVakten Vind Classic

Vindsavfuktaren avfuktar normalt vinden till långt under säkra nivåer. Det finns därför en bred marginal innan TrygghetsVakten Vind behöver aktivera uppvärmningen. När det ändå behövs uppvärmning så är det inga stora temperaturökningar som krävs, som exempel ger en höjning med 3°C en sänkning av den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter, från t ex 90% till  75%.

Montering av värmekabel tillhörande vindsavfuktaren TrygghetsVakten Vind Classic.

Ladda ner installationsanvisningar som PDF

Kontaktformulär utbildad installatör