Vad är TrygghetsVakten Vindsavfuktare?

TrygghetsVakten Vind Classic är ett intelligent system för avfuktning, baserat på hygrodynamisk ventilation, som håller vindsutrymmet torrt och förhindrar därmed fuktskador. Systemet består av en datorstyrd fläkt samt en oberoende, behovsstyrd avfuktning via värme.

Genom att jämföra klimatet på vinden med utomhusklimatet ventileras vinden enbart när det är uttorkande. Räcker inte detta för att skapa en säker miljö kommer värmekällan att höja temperaturen något för att på så sätt hindra fukten från att få fäste.

TrygghetsVaktens vindsavfuktare med dator och fläkt monterad på en kallvind.

TrygghetsVakten Vind kan du installera själv men många väljer också att låta någon av våra utbildade installatörer utföra installationen.

Det krävs ingen specialkunskap för att hantera anläggningen när den är i drift. Systemet är långtidsstabilt och kräver minimalt med underhåll. Energiförbrukningen brukar ligga på ett par 100 kwh per år (vilket är det dubbla i kr) vilket gör det till en extremt energisnål lösning, 3-4 kWh/m2/år.

Genom att utrusta vinden med TrygghetsVakten Vind skyddar du huset och din familj från framtida fuktrelaterade problem såsom röta och mögel.

TrygghetsVaktens vindsavfuktare saluförs som två olika paket. Ett startpaket, TrygghetsVakten Vind Start med enbart ventilation samt ett komplett paket med både värme och ventilation, TrygghetsVakten Vind Classic.

Trygghetsvakten Vind Start lämpligt för icke mögelangripna vindar som vid nyproduktion av hus, byte av uppvärmning eller tillläggsisolering.

Finns det redan ett mikrobiellt angrepp eller vill man vara helt säker för olika extrema vädersituationer som kan uppstå då och då i vårt klimat krävs det en Trygghetsvakten Vind Classic som är vår storsäljare.

Vind angripen av vitmögel                                    Vind angripen av vitmögel. TrygghetsVakten vind Classic är bästa valet.

Genom att arbeta med sina två separata avfuktande system ger TrygghetsVakten Vind Classic också dubbel driftsäkerhet vilket värdesätts av de som förvaltar kommersiella fastigheter.

Klicka här för offert på installation!