Avfuktare för varje krypgrund & vind

TrygghetsVakten är en serie energisnåla och beprövade krypgrunds- och vindsavfuktare framtagna för att skydda huset från fukt, lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en sorptionsavfuktare eller traditionell TrygghetsVakten avfuktare har vi de tryggaste lösningarna för er.

Avfuktaren TrygghetsVakten Vind

Avfuktaren TrygghetsVakten Vind

 • Mycket låg energiförbrukning
 • Minimalt underhåll
 • Nöjd kund garanti
 • Tyst
 • Driftsäker
 • 7 års garanti

TrygghetsVakten Vind är en miljövänlig vindsavfuktare baserad på kontrollerad ventilation som skyddar vinden från fukt, lukt, mögel samt röta.
Avfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

Läs mer!

Få offert på installation?

Avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund

Avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund

 • Låg energiförbrukning
 • Underhållsfri
 • Nöjd kund garanti
 • Helt ljudlös
 • Driftsäker
 • 7 års garanti

TrygghetsVakten krypgrund är en miljövänlig avfuktare som försäkrar att din krypgrund eller torpargrund inte får fuktrelaterade problem såsom mögel, röta och dålig lukt.

TrygghetsVakten Krypgrund är den enda avfuktaren på marknaden som uteslutande är konstruerad för att skydda krypgrunder och torpargrunder.

Läs mer!

Få offert på installation?

TrygghetsVakten Krypgrund ProX

Krypgrundsavfuktare TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en avfuktare som ger en frisk och sund innemiljö!. Den är lite mer avancerad än våra standardmodeller. TrygghetsVakten Pro-X är i första hand  avsedda att installeras av utbildade installatörer.
Genom att tillföra forcerad och kontrollerad ventilation till din vanliga krypgrundsinstallation råder man bot på mögelgifter, luktsmitta, radon och extremt fuktiga grunder.

Läs mer!

Få offert på installation?

Hybridventilation från TrygghetsVakten

TrygghetsVakten FFS ventilation

 • Ger ett frisk och sunt hus
 • Minimalt underhåll
 • Mycket tyst
 • 7 års garanti

Trygghetsvakten FFS ventilation är en måttanpassad skorstenshuv med fläktsystem som monteras på befintlig skorsten. Skorstenshuven har en brandsäker ljudisolering och en energieffektiv fläkt med varvtalsreglering vilket bidrar till en tyst drift, lång livslängd och en låg effektförbrukning.  TrygghetsVakten FFS är designad för att ge maximalt skydd mot skorstensbrand till skillnad mot vanliga skorstenshuvar (s.k hovar) där en brand kan spridas mellan rök- och imkanaler.  Allt enligt brandskyddet.

Läs mer!

Få offert på installation?