Om vindar

Hur en vind fungerar och vilka risker det finns med konstruktionen  är några av de frågor som vi svara på här till vänster. Hittar du inte svar på din fråga kan du prova att söka i vår fuktordbok eller kontakta oss via e-post eller telefon.

En kallvind avser ytan närmast yttertaket på ett hus som ligger över takisoleringen men under yttertaket. De flesta hus har en sk kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att innertemperaturen i regel följer utetemperaturen.

70% eller mer av Sveriges kallvindar är skadade enligt undersökningar genomförda de senaste åren.  Läs mer om att skydda vinden med en vindsavfuktare här.

Orsaker till fukt på kallvind

Förr byggde man med relativt lite isolering mellan boytan och vinden samt att man i regel hade en kamin med murstock som man eldade i året om för värme och matlagning. Dessa vindar fick sällan några problem då dessa alltid var varmare än uteklimatet. Då dessa vindar i regel hade liten eller ingen ventilation så blev det ett säkert klimat i utrymmet.

Problem med kallvindar började när vi byggde vindar med mer isolering för att göra huset mer värmeekonomiskt samt att vi gick ifrån vedeldning mer och mer. I och med att man byggde tätare och mer välisolerade hus ökade ångtrycket och spillvärmen minskade. Mögel började uppstå på vinden. Man kompenserade detta med att bygga in en tät ångspärr mellan boytan och kallvinden samt att öka på ventilationen på vinden.

Ångspärren visade sig fungera bra och minskade fuktvandringen upp på kallvinden. Att däremot öka ventilationen på kallvinden visade sig vara en sämre idé. Genom att okontrollerat ventilera in uteluft får man återigen fuktproblem vid vissa väderlekar.

Idag finns det två sätt att hantera detta problem enligt Lunds Tekniska Högskola, LTH. Antingen isolerar man på utsidan av taket med cellplast eller annan lämplig isolering för att utrymmet skall ha en högre medeltemperatur eller så installerar man en intelligent ventilationslösning såsom TrygghetsVakten Vind. Den ser till att det enbart ventileras i vindsutrymmet när det är gynnsamt. Om detta inte räcker tillförs värme för att avfukta och minska risken.

Här kan du läsa mer om vindar

Ökad risk för fuktproblem på vindar vid installation av solceller?

Har du installerat solceller på ditt tak? Missa inte att fuktsäkra din vind för att säkerställa takets livslängd! Läs mer om hur våra produkter motverkar fukt och mögelproblem.

Läs mer

Mer ventilation = mindre mögel?

Min besiktningsman säger att jag skall öka ventilationen i boytan för hindra mögelpåväxt. Det går att minska risken för mögelpåväxt på…

Läs mer

Kontrollerad ventilation är lösningen på fukt på vinden

Olika lösningar för att hantera fukt på vindar genom styrd ventilation

Läs mer

Vinden ha klarat sig i 30 år

Min vind har klarat sig i över 30 år – behöver jag oroa mig? 1991-2005 har medeltemperaturen i Sverige ökat med…

Läs mer

Vinden – Nästa miljöproblem

Här beskrivs orsakerna till att en uteluftsventilerad kallvind är ett kommande problem

Läs mer

Mögel är skadligt!

Mögel på vinden kan vara skadligt Det har länge varit känt att mögel i hus kan ge upphov till allergier. På senare tid…

Läs mer

Orsaker till fukt på vinden

De vanligaste orsakerna som gör att vindar möglar

Läs mer

Mer isolering = mögel

Mer isolering på vinden – Varför har jag fått mögel? När man ökar mängden isolering på vinden, minskar man värmeläckaget från boytan….

Läs mer

Mörka fläckar på vinden

Jag har upptäckt partier av små mörka runda fläckar på innertaket på vinden. Vad är det för något? Det är troligen svartmögel som…

Läs mer

Vitt ludd på vinden?

Mögelpåväxt på vindar kan se olika ut.

Läs mer

Kondens på vinden = mögel

Läs om hur kondens och rimfrost bildas på en kallvind och vad som kan hända.

Läs mer

Så fungerar en kallvind

Vindsutrymmen ventileras för att risken för läckage är stor. Om inte den risken funnits hade vinden inte ventilerats alls. I…

Läs mer