Så fungerar en kallvind

 

 

 

Vindsutrymmen ventileras för att risken för läckage är stor. Om inte den risken funnits hade vinden inte ventilerats alls. I en vind som  är fri från läckage kan ventilationen bara tillföra fukt, men i en vind med antingen läckage av fuktig luft nedifrån eller vattenläckage genom taket kan ventilationen förbättra situationen. I princip alla kallvindar har någon form av fukttransport från boytan. I äldre hus på grund av avsaknad av ångspärr bjälklaget mellan boytan och vinden. I modernare hus på grund av skador i ångspärren. En annan vanlig orsak är att vi förändrar konstruktionen i fastigheten genom att byta ut fönster, öka på isoleringsmängden i väggar och på kallvinden och förändring av värmesystem och ventilationssystem.

Läckage kan uppstå både vid byggfusk och vid slitage och åldrande av material. Det är därför vindar historiskt byggts med mycket ventilation. Tyvärr innebär ventilationen också att risken för fuktskador just på grund av ventilationen är hög, minst 50%. Den enda möjligheten att åstadkomma en säker ventilation är att ventilera vinden enbart när det är gynnsamt. Det är vad det patentsökta systemet TrygghetsVakten Vind gör, att bara ventilera när det är torrare ute än inne.