Solpaneler vindsfukt

Vindsfukt från solceller?

Det behövs solceller på taken för att möta vårt ökade energibehov, för att minska elkostnader men framför allt bromsa den globala uppvärmningen. Hur bör man då tänka med avseende på fukt i ens eget hem och på vinden? Hur påverkar en solcellsinstallation med paneler som tar bort värmeinstrålningen på  vinden?  Vad kan man göra för att samtidigt begränsa de eventuellt negativa effekterna som oftast kommer smygande över åren?

Positivt ur fuktsynpunkt med solcellspaneler

Solpanelerna ger en minskad nattutstrålning där panelerna är placerade. Dvs reducerad kyleffekt under klara nätter och mindre fukt / kondensutfällning på undersidan av taket. MEN solceller brukar oftast vara riktade mot de riktningar som har minst nattutstrålning dvs syd, sydost och sydväst.  Så den reduktionen kan vara marginell i vissa fall.

Negativt ur fuktsynpunkt med solcellspaneler

Uttorkning av kallvindar av solens värmande strålar är extra viktigt under perioden oktober till mars.  Denna period är vindar och kattvindar extra utsatta för fukt utifrån såväl som inifrån boyta. Solinstrålningen beräknas till 800-1000 kWh/m2 per år, beroende på takvinkel, -lutning och om man bor i Norrland eller Skåne. 
800-1000kWh/m2 är mycket som blir en avfuktande och värmande effekt för en vind. Det vet alla som har varit uppe på vinden hur varmt det kan vara en solig junidag. Ett normalstort villatak tappar till stor del denna uppvärmning som skulle gått till att torka taket. 


Solpaneler måste ha en kylande luftspalt mot taket för inte tappa effekt när paneltemperaturen går över 25°C. Denna luftspalt skuggar således underliggande tak. Och 1 C°  temperatur minskning inne på vinden ger hela fem procents höjning av luftfuktigheten (RF).  Då många vindar möglar eller ligger på gränsen till att mögla kan en liten temperaturförändring på någon grad kan orsaka mögelskador.  Av besiktningsmän utfärdade överlåtelsebesiktningsprotokoll visar oftast att norrsidan brukar det vara frekvent mögelangrepp under det att på den varma södra sidan av vinden brukar det vara mera begränsat. Dvs den skugga som finns på den norra sidan gör vinden något kallare och fuktigare vilket gynnar mikrobiell påväxt.


Vad bör göras ur fuktsynpunkt vid en solcellsinstallation?

Vindar är mycket fuktutsatta konstruktioner både med och utan solceller men problematiken kan i vissa fall förvärras under vissa perioder om de skuggas av solcellspaneler. Man bör höja husets fukttolerans genom att se över inneventilation, ångspärr mot vind och gärna sätta upp en fuktstyrd, energieffektiv ventilation på vinden som TrygghetsVakten Vind Classic. Om så önskas kan en fuktinventering av vinden utföras  av TrygghetsVaktens certifierade installatörer som nås via vårt kontaktformulär.

Det kan vara smart att ha löst energibehovet samtidigt som fuktproblematiken.