Vinden – Nästa miljöproblem

Uteluftsventilerade vindar kan bli nästa stora miljöproblem!

Att det finns risker med kalla vindar är inget nytt men problemen kommer att bli värre. Då uppvärmningskostnaderna för en fastighet blir dyrare genom höjda bränslepriser och elpriser väljer många att ansluta sig till fjärrvärmenätet eller gå över till bergvärme.

 

Många tilläggsisolerar även vinden för att hålla ner energiförbrukningen. Så långt är allt bra.
Problemen startar då vinden inte får den överskottsvärme den tidigare haft. Genom att gå från en förbrännande uppvärmningskälla såsom olja, gas eller pellets till en icke förbrännande uppvärmningskälla såsom fjärrvärme eller bergvärme minskar värmetillskottet på vinden så pass mycket att svampsporer kan frodas.

Det samma gäller när man ökar isoleringsmängden på en vind. Den lilla överskottsvärme som tidigare tog sig upp på vinden försvinner, vinden blir några grader kallare och ett klimat fuktigt nog för svampsporer är ett faktum.

Läs mer i Boverkets informationsblad.

Det kan dessutom gå riktigt fort när man gör en konvertering av värmekälla eller en tilläggsisolering på vinden i ett befintligt hus. Vi har sett vindar som gått från oskadade till omfattande fuktskador på en vinter efter en konvertering till fjärrvärme.

Det som sker när du tar bort en värmekälla såsom oljeeldning och ersätter den med fjärrvärme eller bergvärme är att den lilla överskottsvärmen som har kommit vinden och krypgrunden / torpargrunden tillgodo via murstocken försvinner och dessa utrymmen kyls ner mer än tidigare. Eftersom kall luft kan bära mindre fukt än varm blir det närmare till kondens och fritt vatten. Även ventilationen påverkas av utkylningen. Det är lättare att flytta varm luft än kall.

I dagsläget så finns det enbart en aktiv lösning för att skydda vinden mot mögel. Detta är TrygghetsVakten Vind.

Passiva lösningar finns det flera. Dock är dessa mycket kostsamma då samtliga bygger på att man isolerar yttertaket på utsidan och minskar på isoleringen i bjälklaget.