Vitt ludd på vinden?

 

Det blir vit beläggning på vindens innertak. Det ser ut som ett vitt ludd som uppträder fläckvis.

Det är troligen någon form av vitmögel. När du lyser med en ficklampa längs med ytan ser det ut som ett vitt damm. Vid större angrepp ser det fläckigt ut som t ex på bilden nedan.  Mögelpåväxten indikerar att utrymmet är alltför fuktigt och klimatet behöver förbättras. Hög fuktighet är en grogrund inte bara för vitmögel utan annan mikrobiell påväxt som  svartmögel eller hussvamp. Mögelsanering med t ex AMP-91 och  aktiv avfuktning, som TrygghetsVakten Vind, är nödvändig. Ofta krävs också att ventilationen inomhus förbättras.

Bild ovan. Vit mikrobiell påväxt.