BRF Vistagård skyddad mot mögel

BRF Vistagård säkrat mot mögel och röta

 

Bakgrund

BRF Vistagård Huddinge nära Stockholm är ett antal radhus med 5-7 lägenheter per länga separerade i krypgrund av brandvägg.  Längorna ligger på gammal sjöbotten.  Våren 2007 genomfördes en besiktning av krypgrunderna och för höga fuktvärden konstaterades.

Styrelsen beslutade att åtgärda innan det blev mögelbesvär för bostadsrättsinnehavarna och satte upp en kravlista innehållande följande punkter:

•    Totalekonomi och miljö

•    Inköps- och installationskostnad

•    Energiförbrukning

•    Underhåll

•    Garantier

•    Ljudnivå

Fyra förslag på möjliga lösningar kom fram varav tre var sorptionsavfuktare och den fjärde var TrygghetsVakten.

•   Anticimex sorptionsavfuktare

•   Munters sorptionsavfuktare

•    OCAB Syds sorptionsavfuktare

•    TrygghetsVakten

 

 

December 2007 fattade föreningen beslutet att Ocab Syd i Stockholm skulle installera TrygghetsVakten.

De viktigaste faktorerna som avgjorde beslutet var driftsekonomi, trygghet och ett i princip underhållsfritt skydd.

Styrelsens ekonomiska beräkningar visade vad Brf Vistagård skulle spara på att välja TrygghetsVakten istället för sorptionsavfuktare.

Driftsekonomi beräknat på 33 lägenheter.

Totalt    115 500 kr / år

Besparingen blev över 100 000 kr per år. Ytterligare en fördel är att TrygghetsVakten är underhållsfri och besparar föreningen arbetet med att byta filter varje år.

Föreningen var dessutom orolig för att en sorptionsavfuktare kunde blåsa ut illaluktande, koncentrerad krypgrundsluft på uteplatser och under sovrumsfönster.

Uppföljningsmöte April 2008

TrygghetsVakten är man mycket nöjd med. Ocab Syd med arbetsledare Lars Jonsson utförde installationen med betyget väl godkänt allt enligt Brf Vistagårds ordförande Mika Pullinen. Samarbetet Ocab/Trygghetsvakten var mycket förtroendeingivande och en trevlig erfarenhet inför framtida projekt.