Luktande fritidshus

Luktande fritidshus räddat med TrygghetsVakten Pro-X

Fuktskadecenter i Stockholm AB med Roland Snickars fick i uppdrag att sanera ett sommarhus beläget utanför Stockholm som hade en mycket stark mögellukt inomhus.  Den och hälsorisken med mögel gjorde att  familjen gick i tankar på att flytta.

Orsaken till emmissionerna av mögel var krypgrunden som hade varit oskyddad sedan huset byggts någon gång på -70 talet.  Grunden bestod av berg i dagen och lera.  Dessutom fanns det massa gammalt organiskt material som trävirke och gamla fönster.  På vissa ställen trycktes vatten in och bildade vattenpölar.

Åtgärdsförslaget  från Fuktskadecenter blev följande:

  • Utrensning av allt organiskt material
  • Utfyllnad av grunden med krypgrundsleca avsedd för krypgrund för att stoppa avdunstning från vattenpölar och en kapillär fuktspärr mot mark.
  • Ångspärr mot  murar för att stoppa fukttillskott
  • Fungicidbehandling med AMP-91
  • I boytan montering av ett kontinuerligt till- och frånluftssystem för snabbare reduktion av krypgrundslukt.
  • Installation av ett system för krypgrunden som både ger skydd mot fukt och lukt via lägre tryck.  Viktigt också är att grunden inte blir helt stängd då det händer att det blir elavbrott på landet. TrygghetsVakten PRO-X blev det naturliga rekommendationen från Fuktskadecenter då systemet uppfyller alla dessa krav.

Montering av utesensor för TrygghetsVakten Pro-X

 

Montering av Pro-X innesensor i krypgrunden.  Notera ångspärr monterad i höjd med omgivande marknivå.

 

Kontroll av fuktstyrning vid ventilinlopp

Efter redan 1 månad märktes en kraftig förbättring och 7 månader senare var familjen så nöjd med innemiljön att de beslutade sig för att behålla sitt älskade sommarhus.