NCC skyddar förskola

NCC skyddar förskola i Tranås från fukt, lukt, mögel och radon

Att mögel och andra emissioner som kommer från mark och krypgrund är farligt är något som uppmärksammats flitigt på senare tid. Det har till och med påvisats att mykotoxiner kan finnas kvar efter att mögelsporer slutat växa.

Det samma gäller för radon. Radon skördar hundratals människor varje år i form av lungcancer.

Detta var en av de viktigaste frågorna för Tranås kommun när de beslutade att flytta och anpassa en äldre byggnad för en förskola. NCC i Tranås fick uppdraget och tog hjälp av Lars-Erik (LEO) Olofsson på Ocab Tranås för att försäkra sig att fastigheten blir så säker som möjligt. Ocab och Lars-Erik (LEO) Olofsson är erkänt kunniga på dessa frågor om fukt, lukt, mögel och radon. Det var extra viktigt att miljön för barn och personal skulle vara helt säker från elak lukt, mögel och radon.  I och med att barn är extra känsliga för mykotoxiner som orsakas av mögel fanns det ingen tolerans för att ta några risker att det kom upp något i deras lek- och sovmiljö.

För Tranås kommun var det även viktigt att energiförbrukning, löpande underhåll och livslängd var så optimalt som möjligt då de är flitiga användare av LCC (life cycle cost)

 

Efter moget övervägande lämnade Lars-Erik (LEO) Olofsson två förslag på lösning.

Leo från Ocab, Johan Månsson från TrygghetsVakten och Kjell Wallin Från Ocab

1. Sorptionsavfuktare med byggfolie

2. TrygghetsVakten Pro-S med krypgrundsisolering.

 

Båda lösningarna ansågs likvärdiga att skapa en torr miljö och även investeringskostnaden var likvärdig. Valet föll dock på TrygghetsVakten Pro-S på grund av några avgörande fördelar.

En säkrare lösning för barn och personal med garanterat över året konstant undertryck som stoppar alla sorters mykotoxiner från att komma upp från grunden.

Kommunens LCC kalkyl visade på en mycket stor skillnad gällande de de två alternativen. Skillnaden gäller både energiförbrukning och underhållsbehov.

 

  • TrygghetsVakten Pro-S bedömdes vara mer driftsstabil
  • TrygghetsVakten Pro-S har en avsevärt lägre energiförbrukning
  • TrygghetsVakten Por-S har ett lägre underhållsbehov

 

När Ocab genomförde sin efterkontroll, sex månader efter installation, var allt på säkra nivåer utan risk för barn och personal. Ännu en omsorgsfull och säker förskola byggt åt Tranås kommun.