Acetec

 

 

Acetec säljer en annan  variant av Carl Munters sorptionsavfuktare. Istället för kontinuerlig fuktupptagning och fuktavgivning via rotorn, arbetar Acetec PD250 i två faser, där fas ett innebär att fukten drivs ur ett fuktblock med hjälp av värme och ventilation och evakueras ut ur krypgrunden eller vinden. Fas två innebär att fuktblocket fuktas upp av omgivande luft, som därigenom avfuktas och sedan sprids i utrymmet.

Med Acetecs uppdelning i två faser hävdar Acetec att en större energieffektivitet uppnås än för en traditionell sorptionsavfuktare, vilket är särskilt intressant i exempelvis krypgrunder, där sorptionsavfuktare normalt drar mycket el.

Sorptionstekniken bygger på att utrymmet skall vara helt tätt och lyckas man inte med detta kan energiförbrukningen bli en dyr överraskning. Det innebär även förhöjd risk om ett driftsavbrott skulle inträffa. Fukten har helt enkelt ingen väg ut från krypgrunden.

Vid mätningar av mycosin- och radonhalter i villor har det visat sig att dessa har stigit när sorptionsavfuktare har installerats.

Sorptionsavfuktare är en bra saneringslösning vid tex. en vattenläcka då den kan avfukta stora mängder fukt på kort tid.

Läs mer om Trygghetsvaktens avfuktare.

Önskar du en offert av avfuktare för vind eller krypgrund?