Avfuktning

 

Att avfukta kräver energi, något som alla som badar upplever när man stiger ur badet och vattnet avdunstar från den blöta kroppen. Vattnet tar med sig värmeenergi från kroppen, som därmed kyls ner i takt med att vattnet avdunstar.

Ibland används faktiskt avfuktning för att kyla, sk evaporativ kylning. Men vanligen är syftet med avfuktning att avlägsna fukt, för att minska risken för mögel och röta i exempelvis krypgrunder och torpargrunder.

Avfuktning kan också användas vid vattenskador eller där man av kostnadsskäl inte vill renovera huset, exempelvis om grundens dränering satts igen.

 

Olika metoder för att avfukta är

Avfuktare bör man välja med omsorg, det finns ingen teknik som är användbar i alla lägen. Viktigast är att välja en avfuktare för det ändamål den är konstruerad. Med modern teknik kan energiåtgång och därmed även driftskostnad och miljöbelastning minimeras. Om avfuktaren skall installeras som en permanent lösning är det också viktigt att titta på underhållsbehovet. En bra avfuktare för fast installation kräver inget löpande underhåll och den bör fungera så att driftsavbrott inte kan ställa till några stora skador. Tänk också på ljudbilden, är du känslig för ljud bör du välja en tyst lösning. Slutligen ska man förstås titta på tillverkarens garantiåtagande, och välja den med bäst garantier. Det vore väl trist att behöva köpa en ny avfuktare efter bara 3-4 år?  Se också vidare “avfuktare bäst i test“.