Bjälklag

 

 

 

Bjälklag är en horisontell bärande byggnadsdel som åtskiljer olika våningar i en husbyggnad. På bjälklaget placeras golvet och under bjälklaget ligger trossbotten. Ett bjälklag skall bära lasten av väggar och innertak från våningen ovanför.