Boracol

 

 

Boracol är en serie produkter som i första hand är till för att impregnera trämaterial. Boracol tränger djupt in i materialet förutsatt att materialet är rimligt torrt. Det spelar ingen roll om det är splint eller kärnved. Boracol är mycket effektivt mot flertalet olika arter av mögel, lavar, skadedjur och inte minst äkta hussvamp. Boracol är inte ett rengöringsmedel utan en kemi som är till för att förhindra vidare angrepp. Rätt applicerat är Boracol en bra kemi för röta  och insektsskydd.

Boracol finns i två varianter.
Boracol 10 -2Bd

Har en lite mindre mängd bor vilket gör den lämplig för att hindra grönalger, mögel och bakterier på trä och betong samt äkta hussvamp.

Boracol 20 -Bd

innehåller en större mängd borsyra vilket gör den mer lämplig för bekämpning av insekter och svamp djupare inne i trämaterialet samt förstahandsvalet vid bekämpning av äkta hussvamp.
Båda typerna av Boracol är klassade som bekämpningsmedel av klass 3 vilket är den lägsta skyddsklassen. Avser du applicera Boracol med hjälp av en spruta är det skyddsklass 2 som gäller. Skyddsglasögon, andningsskydd och gummihandskar är givna tillbehör vid användning.

Du kan köpa Boracol i 1l, 5l och 20 liters dunkar färdig för att användas utan att blandas.

Boracol saluförs av Svenska Reimpregnerings AB