Dränering

Dränering fungerar som en nivåreglering av grundvattnet. Genom att se till att det finns material kring huset som har en hög fuktgenomsläpplighet samt kanaler för regnvatten att rinna förbi grunden minskar man fuktlasten mot grundkonstruktionen.

Har du krypgrund så kommer fuktlasten mot grundmuren troligtvis att minska vid en dränering. När fuktlasten minskas av en fungerande dränering kommer klimatet i krypgrunden att bli bättre.

Att enbart utföra en dränering löser oftast inte hela problemet med fuktiga krypgrunder. Normalt kommer ca 30 % av fukttillskottet från mark och grundmur och de övriga 70 % genom uteluft som ventileras in.
Om ert hus har krypgrund eller torpargrund så kan det vara bra att se över dräneringen med jämna mellanrum. En dränering fungerar normalt i Ca 30 år. Det som normalt händer är att de kanaler som skall leda bort vatten från krypgrunden sätter igen och slutar att leda bort vatten. Om vattnet från dräneringen leds till en stenkista kan även denna sätta igen.

Ett annat vanligt problem är att man har låtit rabatter eller gräsmattan gå hela vägen in mot huset. Om man låter jorden gå hela vägen mot grundmuren så kan vattnet inte rinna undan i den takt som behövs för att hålla grundmuren torr.

Det är även vanligt att vatten från stuprör inte leds bort från grunden utan regnvatten rinner mot grundmuren.

Tomten skall alltid luta från huset. Så att vatten naturligt rinner från grundmuren.

Att göra om en dränering är ofta ett påfrestande arbete. Man gräver upp ett dike på på ca 40 cm runt hela fastigheten. Diket skall vara djupare än grundkonstruktionen. I botten lägger man ett dräneringsrör för att leda bort vattnet. Mot fasaden sätter man normalt någon form av tätskikt och eventuellt en dränerande isolering såsom Opti Drain, Isodrän eller pordrän. Fuktskyddsmatta av typen Black Line, Platon eller någon av de otaliga kopiorna är ett bra material för att täta mot grundmuren vid utförande av dränering.

Diket fyller man upp med makadam. En bra ide är att använda sig av en fiberduk för att hindra jorden att blanda upp sig med makadammet.

Om du har en annan grundläggning än krypgrund är dräneringsproceduren i princip densamma.

Att anlita någon för att göra om en dränering kostar ca 50 000 till 150 000 kr.