Fotokatalytisk sanering

Fotokatalytisk sanering. Hur fungerar detta?

Aggregatet dödar ytlig mögelpåväxt samt de partiklar i luften som luktar. Fotokatalytisk sanering är som mest effektivt när det gäller att ta bort luktsmitta i boytan efter en skada i tex krypgrunden. Aggregatet bryter effektiv ner lukt, bakterier och sporer i porösa material såsom textil och papper. Det går även bra att sanera en krypgrund från lukt och mindre påväxt av mögel i samband med installation av TrygghetsVaktens avfuktare.  I och med en sanering så minskar du risken för att lukt och sporer skall ta sig upp i huset. Vid mer omfattande angrepp eller om du är osäker på hur du skall hantera möglet tar du kontakt med en oss för förslag och åtgärd. Fyll i då vårt kontaktformulär.