Fukthalt

 

 

 

Fukthalt anger materialets fuktinnehåll i kg per m3 torrt material. Kg/m3.