Fuktkvotsindikator

 

 

 

Fuktkvotsindikator är ett instrument för att mäta hur mycket vatten det finns inne i ett material. Det är oftast mer rättvisande att mäta fuktkvot än relativ luftfuktighet. Det är fuktkvoten som avgör möjligheten för mögelpåväxt. De vanligaste mätarna är kalibrerade för trämaterial såsom furu eller gran. Du sticker in piggarna på mätaren i det materialet du vill mäta och utläser en procentsats. Vid mätning i furu eller gran gäller följande värden. Är fuktkvoten 17 % eller lägre är det en acceptabel miljö. Är det över 18% så är det för höga värden och avfuktning är nödvändig.  Se vidare fuktkvotsmätare.