Checklista vid fuktkvotsmätning

Fuktkvot är fuktinnehållet i kg vatten per kg torrt material i %. Fuktkvotsmätning är ofta den mest pålitliga metoden att mäta risken för mögelpåväxt i organiskt material som trä.

Mäter du i gran eller furu bör fuktkvoten inte överstiga 17-18% . Vid 24% och högre fuktkvot kan även röta få fäste i materialet.

För att mäta fuktkvot använder man ofta en insticksmätare. Mätaren har två eller flera piggar som man trycker in i materialet. Fuktkvotsmätaren mäter det elektriska motståndet mellan piggarna och kan på det sättet räknar den ut hur mycket vatten det finns i materialet.

Tillvägagångssättet är följande:

1) Kontrollera att materialet är inte behandlat eller sanerat med något salt som leder ström.  Exempel på vanligt förekommande i byggnader är borsalt som förekommer i tryckt virke eller natriumklorid efter en sanering. Om konstruktionen är behandlad monteras referensvirke och nya mätningar utförs efter ca fem veckor.

2) Kontrollera att rätt träslag är inställt på fuktkvotsmätaren.

3) Om temperatur går att ställa in – gör det.  Annars kompensera efter instrumenttillverkarens instruktioner.

4) Tryck in piggarna / elektroderna i fiberrikningen på träts flatsida, mest korrekt är ca 30 cm från ändträ.

5)  Avläs inom 2-3 sekunder.  Upprepa proceduren på ca tre till fyra ställen intill varandra och beräkna medelvärdet för området.

Nu har du relevanta värden!

Tänk även på att en fuktkvotsmätare bör kalibreras med jämna intervall.