Fuktskada & Rötskada

 

 

 

Fuktskador är ett elände. De ställer till med mycket lidande för de drabbade och kostar försäkringskollektivet många miljarder årligen.

Tidigare var det vanligt att byta ut allt fuktskadat byggmaterial. Idag torkas mycket material och stora värden sparas. Det oftast bara när det är risk för röta som byggmaterialet måste bytas ut.

En del fuktskador täcks av hemförsäkringen, bla avloppsläckage, läckande vattenrör, spruckna akvarium mm. Andra fuktskador, som vid bristfällig dränering, vid krypgrundsskador, vindsmögel mm täcks vanligen inte.

Statistiskt drabbas varje hushåll av en fuktskada som leder till att försäkringsbolaget kopplas in var tionde år.

Om man råkar ut för en fuktskada är det viktigt att på ett korrekt sätt utreda omfattningen. Det kan se ut som om en fuktskada är mindre omfattande än vad den egentligen är.

För exempel. Du får en läcka från en diskmaskin som släpper ut 5 liter vatten över golvet i köket. Du torkar upp det utspillda vattnet från golv och lämnar problemet där. Under de timmar som vattnet legat på golvet har en mindre del av detta trängt ner under övergolvet och börjat absorberas av undergolvet. Fukt i ett bjälklag leder ovillkorligen till fukt, lukt och mögel och ofta även till röta.

Fuktskada och betongplatta

Har du platta på mark transporteras vattnet snabbt vidare ut över utrymmet och fuktskadan är avsevärt mer omfattande än det som syntes från ovansidan.

Fuktskada och krypgrund

Har du krypgrund eller torpargrund får du ofta en mer avgränsad spridning av vattnet då vattnet kan rinna hela vägen igenom och ner i krypgrunden. Vid en fuktskada är det lämpligt att kontakta en specialist på fuktskador som utreder omfattningen. Framför allt om du har platta på mark. Vid fuktskador och krypgrund kan man till viss del inspektera själv. Enklast är att ta sig in i krypgrunden under golvet på det stället fuktskadan började och lossa på blindbottenskivan. Känn på isoleringen och materialet högst upp mot undergolvet. Känns det fuktigt så bör du gå vidare med problemet. Känns det torrt kan du ha klarat dig denna gång. Är det inte torrt bör du ta bort allt fuktigt material se till att konstruktionsmaterialet torkas och bygga tillbaka bjälklaget med isolering och blindbotten igen.

Om du upptäcker röta skall alltid allt rötskadat material tas bort.