Fukttillskott

 

Med fukttillskott menas skillnaden i ånghalt (mängden gram vatten per kubikmeter) mellan luften i ett utrymme och den luft som ventileras in. Fukttillskottet kommer ifrån avdunstning och utandning, t ex när du kokar något på spisen, duschar eller vattnar blommorna. I en krypgrund kommer fukttillskottet i huvudsak från avdunstning från grundmur och grundbotten men tillskott kan också komma ifrån dräneringen när blåst leds genom den in i grunden. I en kallvind kommer fukttillskottet oftast med luftläckage nedifrån men ibland kan det komma ifrån ett läckande yttertak eller snö eller dimma som yr in med ventilationen.

Med en väl utförd ventilation är fukttillskottet som högst något gram i boendeytan.

Observera att det inte krävs något fukttillskott alls för att mögel och röta skall kunna trivas. Det möglar t ex gärna under takfoten trots att det per definition inte finns något fukttillskott där.