Grundmur i krypgrunder och torpargrunder

Krypgrundsmur är en bärande mur till en byggnad som i huvudsak är belägen under markplanet.  Grundmuren består beroende av husets byggnadsår, geografiska belägenhet och byggarens preferenser av olika material och former.  Byggnader byggda under förra seklet var exempelvis stenblock populära och därefter blev det mera betong och betonghålsten.

Hos större tillverkare av småhus såsom exempelvis Älvsbyhus och Smålandsvillan använder man sig av sedan många år prefabricerade s.k. kantbalkar som mur.

Murar för krypgrunder och torpargrunder har oftast vid byggnation ett på utsidan dränerande fuktskydd som efter ett eller flera decennier har tappat sin funktion.

Fukt som tränger in genom äldre grundmur

För att motverka inträngde fukt brukar man dränera om men ett  mera kostnadseffektivt sätt är att att montera på insidan av krypgrundsmuren en så kallad ångspärr i höjd med omgivande marknivå.   Observera att om det står fritt vatten i grunden hjälper det inte med en ångspärr utan då måste man fylla ut i grunden med singel eller dränera om.  I vissa fall kan man lösa problemet med att  montera en pumpgrop.

Ångspärr uppsatt i höjd med omgivande mark

Ovan marknivå ska det vara en luftspalt som i bilden ovan för att inte fukt ska vandra kapillärt mellan ångspärr och mur upp i syll.  Denna luftspalt möjliggör uttorkning av den delen av muren som är ovan mark.

Isolering av grundmur

Man kan med fördel isolera grundmuren på insidan i höjd med omgivande marknivå men i en krypgrund bör det vara minst lika tjock isolering och allra helst dubbelt så tjock isolering mot mark som mot mur för att den inte ska bli värmetrög och orsaka fuktskador sommartid i trossbotten.

Cellplastisolering i torpargrund

Pågående isoleringsarbete i krypgrund

Läs vidare om att isolera krypgrund och torpargrund här.

Önskas kontakt med en certifierad entreprenör för konsultation eller åtgärd fyll i kontaktformuläret här.