Isolering av vinden

 

 

 

Material för att isolera fastighet från värme och kyla. Historiskt har man använt allt från torv, sand och sågspån. Modern isolering är oftast gjord av stenull, glasull eller cellplast.

Isolering vind Isolering av vind är en av de lönsammaste investeringar man kan göra som fastighetsägare. I en vanlig villa försvinner ungefär 15-20% procent av värmen genom taket.

Att tilläggsisolera vinden har dock en baksida. När vinden har isolerats sjunker temperaturen och luftfuktigheten (RF) ökar, vilket kan leda till mögelskador och dålig lukt om inte motåtgärder vidtas. Vår avfuktare TrygghetsVakten Vind är en sådan åtgärd.

Lösfyllnadsisolering (lösullsisolering) är lätt och rationell att installera. Den levereras i säckar och blåses på plats med hjälp av en fläkt. Det finns av flera typer av, lösullsisolering, tillverkade av råvaror som sten- och glasull cellulosafiber och kutterspån.

Lösullsisolering finns också för slutna konstruktioner såsom golv, väggar eller snedtak.

Mögel och fukt

Lösullsisolerings benägenhet att motstå mögelangrepp visar, enligt SP:s test, en vissa skillnader mellan olika produkter.

”Kutterspånet Cuttercut och cellulosafibern Termoträ visar en kraftig, fläckvis påväxt av mögel. Cellulosafibern Warmcel möglade fläckvis. Cellulosabaserade Ekofiber vind och mineralullsprodukten Isover kretsull I hade svagare mögelangrepp medan mineralullsprodukterna Rockwool, Roxull och Supergul L42 inte möglade.”

Men alla material kan mögla om förutsättningarna är rätt, såsom koncentration mögelsporer, temperatur och relativ fuktighet.

Vanliga orsaker kan vara läckage av varm fuktig luft från boytan, kondens mot råspont, bristande arbetsutförande eller bara en förändring till kallare klimat.

Ett sätt att skydda vinden i samband med lösullsisolering är att installera TrygghetsVakten Vind. Avfuktaren motverkar mögelpåväxten och ser till att vinden håller sig frisk.