Isolering vind

 

 

 

Isolering av kallvind är den mest lönsamma investeringen man kan göra som fastighetsägare efter att sänka temperaturen några grader. I en vanlig villa försvinner ungefär 15-20 % procent av värmen genom taket. När vinden har isolerats sjunker temperaturen och luftfuktigheten (RF) ökar. Detta kan leda till mögelskador av exempelvis hälsovådligt svartmögel. Dålig lukt kan vara en indikation att förutsättningarna finns för tillväxt.

Lösfyllnadsisolering / lösull är lätt och snabbt att installera på vinden. Leveransen av isoleringen sker i säckar och blåses på plats på vinden med hjälp av en maskin. Det finns av flera typer av lösullsisolering tillverkade av sten- och glasull cellulosafiber eller kutterspån. Lösullsisolering används också förutom på vindar i slutna konstruktioner som golv, väggar eller snedtak.

Lösullsisolerings benägenhet att motstå mögelangrepp visar enligt SP:s test en vissa skillnader mellan olika produkter.

Kutterspånet Cuttercut och cellulosafibern Termoträ visar en kraftig, fläckvis påväxt av mögel. Cellulosafibern Warmcel möglade fläckvis. Cellulosabaserade Ekofiber vind och mineralullsprodukten Isover kretsull I hade svagare mögelangrepp medan mineralullsprodukterna Rockwool, Roxull och Supergul L42 möglade inte”. Men alla material kan mögla. Mögelbeväxning styrs av faktorer som koncentration av mögelsporer, temperatur och av relativ fuktighet. Rent praktiskt kan det vara orsaker som läckage av varmfuktig luft från boendeytor till vinden eller uteluft som kondenserar mot vindens råspont.

Att aktivt styra ventilation och RF med en Trygghetsvakten Vind samband med en tillläggsisolering skyddar vinden mot mögelskador. Man kan då låta pris, isoleringsförmåga (lågt lamdavärde) och miljöaspekter styra valet av isoleringsmaterial.