Jordvärme

 

 

 

Jordvärme även kallat Ytjordvärme. Jordvärme fungerar som en kyl fast bakvänt. Värmen tas från ytjorden (inne i kylen) och distribueras inne i boytan (på baksidan av kylen). I praktiken gräver man ner en slinga i jorden under gräsmattan. Jordvärmesystemet dimensioneras så att ~95% av årets värmebehov tillgodoses vilket innebär att tillskottsvärme från en el-patron eller oljebrännare är nödvändig.

Jordvärme är ett alternativ till bergvärme, sjövärme, luftvärmepump och fjärrvärme.

Jordvärme kan vara ett alternativ när man har en plan tomt och kan tänka sig att gräva upp denna.

Energiförbrukningen på ett jordvärmesystem är oftast relativt låg och driftsmässigt ansett som ett bra alternativ. Dock kan investeringskostnaden vara avskräckande hög.

Det finns alltid en risk för en fuktskada om man byter ut ett förbrännande värmesystem såsom olja, ved eller pellets mot jordvärme. Speciell vaksam bör man vara vid övergång från ved- olje-, och gaseldade hus. Då det finns ökad risk för mögelangrepp i krypgrund, källare och vind som uppstår på grund av att minskade spillvärme. Om en fastighet hade en ofarlig fuktnivå för mögeltillväxt genom värmespill från oljeuppvärmning kan denna nivå öka markant då man slutar att elda.