Kondensation

 

 

 

Kondensation – utfällning av fukt när temperaturen är lägre än luftens daggpunkt. Kondensation kan ske under den varma årstiden i krypgrunder och TrygghetsVaktens krypgrundsavfuktare är en aktivt skydd som motverkar detta.

Vintertid kan kondensation ske på våra kallvindar.  Lämpligt skydd mot är TrygghetsVaktens vindsavfuktare i kombination med fungerande kontinuerlig från- och tilluftsventilation.