Kondensavfuktare

 

Hur fungerar en kondensavfuktare?

En så kallad kondensavfuktare avfuktar genom att fuktig luft sugs in genom kylslingor. Genom att sänka temperaturen på luften når fukten 100 % RF (Relativ Fuktighet) och kondenserar. Vattnet droppar ner i en behållare och den kalla luften går vidare genom ett värmeelement och ut i utrymmet igen.

Avfuktningstekniken är smart, billig att tillverka och relativt energieffektiv så länge utrymmet är uppvärmt.

 

Var fungerar en kondensavfuktare?

I en uppvärmd källare, tvättstuga eller uppvärmt garage passar en kondensavfuktare bra. För 5 – 8 kr om dagen kan du hålla fuktigheten nere på rimliga nivåer.

Det underhåll som luftavfuktaren behöver är att rengöra och byta filter regelbundet samt att tömma vattenbehållaren. Beräknad livslängd är 4 – 8 år.

 

Är det något jag bör tänka på innan jag installerar en kondensavfuktare?

Har du en konstruktion med trä ingjutet i betong eller med panel monterad mot betong räcker det antagligen inte som åtgärd. I dessa fall är det nödvändigt att rätta till byggfelet innan åtgärd.

Ett tips är att ansluta avrinningsslangen till avloppet, så slipper du tömma behållaren på kondensvattnet!

 

Finns det tillfällen då kondensavfuktare inte är ett bra alternativ?

En kondensavfuktare är inte lämplig att ha i ouppvärmda utrymmen som krypgrunder och kallvindar. En normal krypgrund eller torpargrund har en medeltemperatur på ca 7 grader. De flesta kondensavfuktare har tappat över 80 % av sin kapacitet för avfuktning vid dessa temperaturer, trots att det vid dessa temperaturer fortfarande är stor risk för en rötskada eller mögelskada.

På vindar är det ännu värre, vintertid kan du ha ända ner till -20 grader på din kallvind. Det är aldrig lämpligt att använda en avfuktare av denna typ på en vind.

 

Måste jag täta utrymmet?

För att en kondensavfuktare skall fungera tillfredställande behöver utrymmet var lufttätt. Detta är enkelt i teorin men desto svårare i praktiken. Om du inte tätar utrymmet kommer det in ny fuktig luft i samma takt som avfuktning sker.

 

Innebär det några risker att täta krypgrunden?

Om man har skadliga emissioner som radon, metangas eller dålig lukt i utrymmet är det direkt olämpligt att täta. Risken är då mycket stor att dessa tar sig in i boytan.

 

Vad händer vid strömavbrott, eller om avfuktaren går sönder?

Att täta ett utrymme såsom en krypgrund eller vind innebär en stor risk om det skulle uppstå ett driftsavbrott. I dessa fall har fukten ingenstans att ta vägen och en rötskada eller mögelskada blir snabbt ett faktum.

 

Är kondensavfuktaren underhållsfri?

Nej, både kallvind, krypgrund och torpargrund är dammiga miljöer. Jord, sand, insekter och isolering rörs upp av kondensavfuktarens fläkt och fastnar i filtret, som måste rengöras eller bytas ett antal gånger per år.