Krypgrundsavfuktare

 

 

 

Med krypgrundsavfuktare menar man ofta en en specialanpassad avfuktare som är konstruerad för den mycket krävande miljön i en krypgrund. Vanliga önskemål på en sådan avfuktare är att den skall vara driftssäker, ha litet eller inget underhåll, ha en låg energiförbrukning, klara av låga temperaturer och så tyst som möjligt. För att en krypgrundsavfuktare skall vara effektiv i miljön som en krypgrund erbjuder måste den vara konstruerad för att klara relativt kalla utrymmen. Krypgrundsavfuktaren skall även vara konstruerad på ett sådant sätt att den inte påverkas av damm eller rost. När du väljer krypgrundsavfuktare för er grund kan det vara bra att veta att det är lättare att flytta varm luft än torr luft. Det finns idag två varianter på krypgrundsavfuktare. Sorptionsavfuktare och termisk avfuktare.

Termisk avfuktare

TrygghetsVakten Krypgrund reglerar mögelrisken med hjälp av värme. Genom att mäta klimatet noggrant kan systemet styra värmetillförseln noggrant vilket gör TrygghetsVakten mycket energisnål. Krypgrundsavfuktaren har inga rörliga delar vilket gör den helt ljudlös. Läs mer om TrygghetsVakten Krypgrund här.

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare håller grunden torr genom att blåsa luften genom en fuktabsorbent. När denna är mättad med fukt vänds flödet och den fuktig luften blåses ut ur grunden. Tekniken bakom denna krypgrundsavfuktare togs fram av Carl Munter på 50-talet och är i stort oförändrad sedan dess.

Läs mer om avfuktare för vind

Läs mer om kondensavfuktare eller kylavfuktare