Krypgrundavfuktare – ”bäst i test”?

Bäst-i-test undersökningar av krypgrundsavfuktare eller vindsavfuktare gjorda av reportrar på någon tidning tenderar att fokusera på några enkla mätbara parametrar. I dessa få undersökningar mäts hur mycket fukt avfuktaren kan suga ur luften vid en given temperatur  samt given konstant luftfuktighet eller hur mycket som avfuktas per kilowattimme. Detta är ingen bra metod att ta reda på om en avfuktare är lämplig för en grund eller vind eftersom hus har unika konstruktioner och över tid varierande faktorer som lukter, radon- eller mögelgifter.

Som husägare vill man veta hur mycket energi som krävs för att sin grund eller vind ska vara tillräckligt torr för att det inte ska ske någon påväxt. Tyvärr har inget oberoende institut, som SP / RISE, har gjort någon opartisk betygsättning av “krypgrundsavfuktare bäst i test” baserat på fältstudier vilket skulle vara önskvärt.

Men följande frågeställningar bör beaktas innan man själv beslutar vilken avfuktare som är ”bäst i test”: 

Användningsområde

Krypgrunder är dammiga och kalla miljöer. I bygghandeln förekommande kondensavfuktare som bygger på nedkylning av luft för kondensutfällning är  inte lämpligt.  S.k. termiska-, hygrodynamiska och sorptionsavfuktare som b.l. a. finns i TrygghetsVaktens sortiment har högre effektivitet och utvecklade för dessa miljöer.

Tätning av ventilation

Kräver krypgrundsavfuktaren att grunden ska tätas helt som ex sorptionsavfuktare eller klarar den öppen ventilation? Öppen eller delvis öppen ventilation som det flesta av Trygghetsvaktens avfuktare är konstruerade för gör oftast att krypgrunden håller sig torr under en längre tid vid ett frånfall vilket bland annat SP/RISE beskriver på sin hemsida. Detta är extra viktigt för fritidshus som står obebodda större delen av året. 

Driftsäkerhet

Bygger avfuktningslösningen i krypgrunden på oberoende enheter så att om den ena slår ifrån finns det en annan som kompenserar?

Vad händer och vilken risk är det om krypgrundsavfuktaren slår ifrån vid exempelvis semester?  Den så kallade redundansen är viktig egenskap då förvaltare av kommersiella fastigheter väljer avfuktarlösning.

Energi

Vad är jag villig att betala i energiförbrukning per år? Vad blir det totalt under krypgrundsavfuktarens livslängd?  Finns det några kompletterande åtgärder som tillverkare av avfuktare rekommenderar för att minska förbrukningen och vad hamnar förbrukningen då på?

Underhåll

Behövs filterbyten? Om det behövs, hur ofta och till vilken årskostnad? Normalt rekommenderas för sorptionsavfuktare ett- till två byten per år. 

När behövs värmebatteriet på en sorptionsavfuktare normalt bytas ut och till vilken kostnad? Och när behöver rotorn till avfuktaren bytas?  Viktiga frågor att ta kontrollera med leverantören av avfuktaren.

Inköpspris

Kan jag börja med en enklare variant och uppgradera om så behövs? Hur lång är avfuktarens beräknade livslängd? Hur blir det i förhållande till inköpspriset utslaget per år?

Garanti

Förutom längden är villkoren av garantin lika viktiga.  Om man missar att byta filter inom föreskriven tidsintervall kan garantin upphöra hos sorptionsavfuktare.  Man måste då teckna en “försäkring” inkluderat filterbyte vilket gör att man blir “livegen” leverantören gällande årligt underhåll.

Mögelgift, lukt- eller radonvärden. 

Större delen av Sverige ligger på mark som avger radongas och i kommande EU direktiv kommer det finnas en nollvision gällande radioaktiva gaser.

Tätar man krypgrunder leder det till stigande radonvärden vilket många husägare har fått erfara.

Vad händer med lukt som kan finnas i krypgrunden eller i marken om ventiler stängs? Vad händer med mögelgifter (mykotoxiner) om krypgrunden stängs igen?

Krypgrunder byggda mellan 50-80 talen hade ofta tryckimpregnerat virke eller asfaboard som avger illaluktande kemiska lukter.  Hur hanterar man att dessa inte når boytan på bästa sätt?

En krypgrundsavfuktare bör skapa undertryck och byta ut luft ett par gånger per timma för att smittad krypgrundsluft inte ska förorena inne i boytan. Läs mer under TrygghetsVakten Pro.

Ljudnivå

Vilken ljudnivå accepterar jag? Ingen alls eller liten? Eller är det ok med ljud från krypgrunden?

Önskar man läsa vidare i problematiken krypgrundsavfuktare ”bäst i test” eller ”bästa val”  där sorptionsavfuktare / adsorptionsavfuktare, kondensavfuktare och TrygghetsVakten jämförs, se vidare  här: https://trygghetsvakten.se/wp-content/uploads/downloads/2011/05/jamforelser-olika-losningar.pdf

Önskar du komma i kontakt med en kunnig installatör för att få rådgivning av bästa val för din grund?  Klicka här.