Krypgrundsfläkt

 

 

 

Med krypgrundsfläkt avser man oftast en permanentmonterad undertrycksfläkt monterad i krypgrunden. Fläkten skapar ett undertryck i krypgrunden och på det sättet hindras mögelsporer, lukt och emissioner att ta sig upp i boytan. Nackdelen med en undertrycksfläkt är att den samtidigt suger in varm fuktig luft i krypgrunden  som kondenserar när den kyls ner i grunden och i praktiken förvärrar tillståndet.

Undertrycksfläktar monteras fortfarande än idag i krypgrunder samband med radonsaneringar. 

Läs vidare om TrygghetsVakten Pro-X och Pro-S som både avfuktar och ger radonskydd här.